Transport ponadnormatywny

Infrastruktura transportu drogowego, który jest używany przez przewoźników ładunków ponadnormatywnych, dzieli się na:
– infrastrukturę liniową, czyli drogi,
-punkt skrzyżowań z infrastrukturą dróg, centrale logistyczne, punkty przeładunkowe, parkingi, stacje benzynowe, itp.,
Transport ponadnormatywny spotkać się może również z przeszkodami. Jako główne przeszkody infrastrukturalne w aspekcie ponadnormatywnego transportu drogowego wymienia się:
– mosty, zbyt niskie lub wąskie,
– wiadukty,
– małe wartości promienia krzywych i zakręty dróg, rondo ze zbyt małym promieniem skrętu,
– zbyt mała szerokość jezdni,
– stan techniczny nawierzchni drogi,
– obiekty położone bezpośrednio przy drodze, stabilne obiekty w przestrzeni miejskiej, takie jak lampy, znaki drogowe, reklamy,
– linie energetyczne lub telefoniczne przebiegające przez jezdnię i znajdującej się powyżej niej,
– przeprowadzane remonty dróg.
Wszystkie wyżej wymienione przyczyny zmuszają przeprowadzenie transportu ponadnormatywnego inna trasą.

Podobne wpisy o turystyce:

About the author /


Related Articles

Inne wpisy: