Zawartość projektu budowlanego

Zawartość projektu budowlanegoNajważniejszym dokumentem składanym wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę jest projekt budowlany. Składa się on z dwóch zasadniczych części: projektu architektoniczno – budowlanego i projektu zagospodarowania działki. Z kolei projekt architektoniczno – budowlany złożony jest z kilku branż, którymi są: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa. Każda z części wykonana jest przez innego projektanta, posiadającego w danej specjalności odpowiednie uprawnienia. Z kolei projekt zagospodarowania działki to część, która zawiera lokalizację budynku na konkretnej działce. Dlatego też część ta musi być sporządzona na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych i nie wchodzi ona w zakres projektów typowych, które są obecnie bardzo popularne. Najważniejszą częścią projektu jest architektura, która zawiera wszystkie najważniejsze rozwiązania zaprojektowanego budynku, i na podstawie której powstają później pozostałe branże.

Podobne wpisy o turystyce:

About the author /


Related Articles

Inne wpisy: