Ciekawostki na temat przyrody Borów Tucholskich

Ciekawostki na temat przyrody Borów Tucholskich

Wskazuje się, ze w celu ochrony zabytków oraz pomników przyrody na obszarach Borów utworzono w szczególności rezerwaty, które to w swym ważnym zasięgu obejmują również wszelkie fragmenty puszczy, a co za tym idzie pojedyncze okazy drzew oraz głazów, bądź roślinność, ptactwo oraz zwierzynę. Wybierając się w to miejsce pomocna może stać się baza noclegowa, czy same kwestie noclegowe ?.

Przedstawia się, że do najciekawszych należy bez wątpienia rezerwat cisów w ukazywanym Nadleśnictwie Wierzchlas. Wskazuje się również, że rezerwat ten został zaliczony do bez wątpienia najpiękniejszych oraz mających największe skupisko swoistych cisów na terenie Europy. Został on nazwany imieniem wielkiego malarza polskiego, który nazywał się Leon Wyczółkowski, który to urzeczony pięknem licznych form starych drzew dał owej polskiej sztuce przeszło sto najwspanialszych wizerunków określonych okazów.

Równie ciekawym oraz jedynym w Polsce stało się zabytkiem archeologiczno-przyrodniczym, a więc są tak zwane Kręgi Kamienne w Odrach nad ową rzeką Wdą ?https://pl.wikipedia.org/wiki/Odry_(cmentarzysko). Pamiętajmy równie, że owe kręgi mają więc średnicę od 15 do 33 metrów oraz zbudowane są z dość wystających ponad powierzchnię ziemi głazów w pobliżu jednego bądź dwu kamieni środkowych. Warto więc zadać pytanie jak wyglądała historia powstania. Do dzisiaj dokładnie nie jest jednak wyjaśniona, a co za tym idzie, sięga owych pradziejów tejże ziemi.

Faktem jest, że przedstawiane Bory Tucholskie to bez wątpienia kraina o dość niepowtarzalnym, a zarazem pięknym krajobrazie, poza tym królestwo niebieskich strug oraz jezior, czy zielonych borów oraz lasów, a więc urzekających swą potęgą czy majestatem, a nie tylko przyrodą. Wskazuje się zarazem, ze obejmują one również obszar przeszło 250 tysięcy hektarów powierzchni leśnej. Pamiętajmy, że współczesny obraz kształtował się przeszło 10 tysięcy lat.

Podobne wpisy o turystyce:

About the author /


Related Articles

Inne wpisy: