Sp Zaczarnie

Świetlica szkolna

„Kiedy robisz to co lubisz, nikt nie musi Cię do tego motywować”

Świetlica to nasz drugi dom. Tu wypoczywamy, uczymy się i bawimy. Razem miło spędzamy czas. Świetlica jest nieodzownym miejscem w każdej szkole. Zapewnia opiekę, wychowanie, bezpieczeństwo. Uczeń uczestnicząc w zajęciach kształci się, doskonali we-wnętrznie i zewnętrznie. Wykonuje czynności, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce.

Głównymi celami pracy wychowawców świetlicy są:

• rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości estetycznej dzieci,

• uczenie szacunku dla pracy innych,

• wdrażanie dzieci do samodzielnego i systematycznego odrabiania lekcji, samodzielne-go myślenia, formułowania wniosków i sądów,

• podnoszenie poczucia własnej wartości ucznia oraz przynależności do grupy koleżeń-skiej,

jak i współpracy w niej;

• pobudzanie tolerancji i otwartości wobec innych.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Obecnie w świetlicy pracują wychowawcy świetlicy – panie: Joanna Ptak, Iwona Skicka. Uczniowie mają tu zapewnioną troskliwą opiekę, miło spędzają czas, a także pod okiem nauczycieli odrabiają lekcje i uczestniczą w ciekawych zajęciach.

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

1. Roczny Plan Pracy

2. Semestralne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej

3. Dziennik zajęć świetlicy szkolnej

4. Regulamin świetlicy

Formy organizacyjne zajęć:

Zajęcia tematyczne zgodne są z planem pracy szkoły oraz świetlicy, (obchody rocznic i uroczystości państwowych, kościelnych i szkolnych oraz związane ze środowiskiem i otocze-niem dziecka),

Nauka własna – odrabianie zadań domowych, praca indywidualna z uczniem, rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

Zajęcia artystyczne – plastyczne, techniczne, umuzykalniające,

Zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu lub w sali,

Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, zespołowe,

Dbałość o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny – prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej,

Kształtowanie nawyków życia codziennego – umiejętność zachowania się w różnych oko-licznościach, utrzymanie czystości, dbałość o kwiaty i przedmioty codziennego użytku.

słowa kluczowe: sp zaczarnie, parafia w zaczarniu, konkurs o januszu korczaku, gimnazjum w zaczarniu, zaczarnie parafia, samouczek word 2010, ankieta word 2010

Podobne wpisy o turystyce:

About the author /


Related Articles

Inne wpisy: