OBSZARY MIĘDZY OBYDWOMA OCEANAMI

OBSZARY MIĘDZY OBYDWOMA OCEANAMI

Ponadto w Brukseli w 1853 r. wydał wspomnianą na wstępie pracę pt. La Califomie et les routes interoceaniąues, która miała dwa wydania. Jej tytuł zdaje się potwierdzać, że Hołyński penetrował obszary leżące pomiędzy obydwoma oceanami i że to jego właśnie spotkano w 1845 r. w głębi Teksasu nad rzeką Cibolo. Przez czas pewien Hołyński podróżował też po Ameryce Południowej, czego plonem była książka UEąuateur, scenes de la vie sudamericaine, wydana w Pa­ryżu w 1861 r. Hołyński, o ile dotąd wiadomo, zostawił publikacje wyłącznie w językach obcych; podpisywał się na nich ,,Holiński’\ Po licznych podróżach po świecie wró­cił do kraju i zmarł we Lwowie.

OSADA „PANNA MARIA”

W książce tej wspomina o spotkanych Polakach oraz o przybyłych w tym czasie do Teksasu 900 rodzinach chłopów polskich, którzy założyli osadę „Panna Maria”. W czasie pobytu w Ameryce Wolski zwiedził również Kubę, poświęcając jej w swojej książce jeden rozdział. Nie można również pominąć w tym miejscu dwóch popularnych postaci w ży­ciu Polonii amerykańskiej XIX w., a mianowicie Pawła i Edwarda Sobolewskich. Pierwszy z nich, Paweł (1816—V 1884), literat i publicysta, spędził pół wieku w Ame­ryce, popularyzując piórem sprawy polskie na drugiej półkuli. Co w tym miejscu najważniejsze, współpracował także z redakcją wydanego w 1842 r. w Filadelfii Słottmika Geograficznego, w którym zamieścił szereg artykułów.

Podobne wpisy o turystyce:

About the author /


Related Articles

Inne wpisy: